Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock, rockoweogrodki@gmail.com;
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie konkursu "konkurs na remix";
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą również podlegać profilowaniu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu, tj. do 15 maja 2019r.;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie "konkurs na remix”.

©2019 by KONKURS NA REMIX. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now